•  

Wat is Neuro Linguistisch Programmeren (NLP)?

NLP, écht zo'n term die iedereen kent… máár wat is het nu eigenlijk?! Ik vroeg mij dit ook af! Ik ben dit gaan uitzoeken en inmiddels weet ik het antwoord.

Ik kwam tot mijn verbazing nog 15 (vijftien!) andere mensen tegen die dezelfde vraag hadden. En wat blijkt?

NLP is een levenshouding - een 'way of life'. Én het is een manier van denken, voelen en handelen die zich richt op de uitkomst.

Waar staat de term NLP voor?

Om te begrijpen wat NLP is, laat ik je eerst weten waar de term NLP voor staat:

Neuro
De N staat voor neuro; jij neemt de wereld om je heen waar via de 5 zintuigen: zien, horen, voelen, proeven en ruiken. Ons zenuwstelsel verwerkt deze prikkels tot een gedachtenpatroon van waaruit wij reageren middels gedrag.
Linguïstisch
De L staat voor linguïstisch: je gebruikt taal om uiting te geven aan wat er in je omgaat. Dit kan in woord en geluid, maar ook in lichaamstaal. Verbaal en non-verbaal dus.
Programmeren
De P staat voor programmeren: vanaf het moment dat je geboren wordt, word je 'geprogrammeerd' door je opvoeding, je ouders, de school, je ervaringen, de cultuur. Deze persoonlijke programma's bepalen de kwaliteit van onze ervaringen. Dit maakt dat we de ene keer succesvol reageren op een situatie en de andere keer minder succesvol. Deze programma's zijn veranderbaar om meer succes uit je leven te halen! Wanneer je anders reageert dan je altijd deed, zul je ook een ander resultaat krijgen. Dan is het dus de kunst om te leren reageren op die manier die jou helpt om succes te krijgen.

NLP staat dus voor Neuro Linguistisch Programmeren.

Wat kan je met NLP?

NLP leert je bewust te worden van hoe jij de wereld waarneemt en hoe je daarop reageert via je gedrag en de woorden die jij eraan geeft.

Tevens wordt je je met NLP bewust van de wereld van de ander en hoe de ander daarop reageert via zijn gedrag en de woorden die hij eraan geeft.

Voor wie is NLP?

Dat kan ik het beste uitleggen met enkele voorbeelden uit de praktijk:

  • Ben jij ook zo'n perfectionist? Ben je nooit tevreden met jezelf? Hierdoor heb je faalangst en durf je geen fouten te maken waardoor je uiteindelijk niets meer durft.

  • Heb je weinig of geen zelfvertrouwen? Durf je onvoldoende voor jezelf op te komen? Je zit al te lang op het zelfde salaris en durft bij je leidinggevende geen promotie te vragen?

  • Heb jij een burnout gekregen doordat je teveel van jezelf en jouw lichaam hebt gevraagd? Je put jezelf uit omdat alleen jij het goed doet. Je zit al een poos ziek thuis en je hebt geen energie om uit bed te komen.

  • Wil je makkelijker en op een positieve manier contact kunnen maken met je partner, je kinderen, je collega's? Je kent echter maar één manier van communiceren en dat levert meestal niet veel meer op dan irritatie. Je krijgt je partner niet zover om mee te helpen in het huishouden, je kinderen luisteren niet naar je en je collega loopt de kantjes eraf terwijl jij je uitslooft.

NLP helpt je om jezelf en daarmee je kwaliteit van leven te verbeteren:

  • NLP leert je bewust te worden waarom je altijd alles zo perfect moet doen en wat dit voor een effect heeft op je gedrag en je omgeving. Je leert dat je ook fouten mag maken. Je leven wordt veel meer ontspannen!

  • NLP leert je bewust te worden van jouw manier van communiceren en hoe je partner of je kinderen hier op reageren. Je leert aan te sluiten bij de ander en je doel te bereiken.

  • NLP leert je waar die onzekerheid vandaan komt en leert je voor jezelf te gaan staan. Je hebt meer zelfvertrouwen. Je weet wat je wilt en gaat hier ook voor!

Wil je ook anders leren omgaan met jezelf en je omgeving?

In boeken en op het internet kun je veel vinden over NLP. Toch lukt het een aantal mensen niet om daadwerkelijk anders te communiceren en hun gedrag te veranderen. Ze blijven maar in dezelfde patronen hangen, ook al weten zij meestal goed hoe ze eigenlijk met de situatie om hadden willen gaan.

Juist die mensen hebben baat bij een coach om hen een spiegel voor te houden. Coachier™ leert je bewust te worden van je gedrag wat jou tegenhoudt om succes te hebben in het leven.

Jorien
Coachier™ - jouw beste spiegelbeeld

N.B. Op dit artikel rust copyright. Gehele of gedeeltelijke overname is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming vooraf.